Formare profesională

Ce reprezintă ?

 

      Serviciile de formare profesională reprezintă o alternativă pentru adulți, persoane care au absolvit cursurile de mai mulți ani, pentru dezvoltarea personală şi profesională.

 


      In fapt, cursurile de formare profesională, sunt o continuare a pregătirii profesionale, sau o completare, a cursurilor absolvite în sistemul național de educație.

 


      Cursurile de formare profesională, sunt incluse în educația nonformală, deoarece, pentru acestea nu sunt programate prin  programe de învățământ, ci ele se organizează și desfășoară în funcție de solicitările de pe piața muncii.


      Rolul lor este acela de a oferi abilităţi şi competenţe specifice fiecărei profesii, necesare angajatului pentru a performa la locul de muncă.

Află mai multe !

 

      Astfel, spre deosebire de educaţia formală insituţionalizată în stadii de învăţământ (ciclu primar, gimnazial, liceal, universitar, masteral şi doctoral). 

 


     Rolul programul de formare profesională ca parte a educaţiei informale sau nonformale este acela de a genera competenţe specifice, caracteristice fiecărei activităţi în parte, spre deosebire de competenţele generale oferite de sistemul de învăţământ formal.

 


      Cursurile de formare profesională cuprind următoarele elemente:    

 

  • obiectivele programului de formare profesională exprimate în competenţe profesionale ce urmează să fie dobândite;
  • durata de pregătire necesară;
  • număr minim şi maxim de participanţi;
  • calificarea formatorilor;
  • programa de pregătire;
  • mijloacele şi metodele prin care se asigură transmiterea si asimilarea cunoştinţelor;
  • resurse necesare formării şi procedura de evaluarea în conformitatea cu programa şi obiectivele propuse.

Află mai multe !

 

      Prin Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, au fost  reglementate tipurile de educaţie specifice învăţării de-a lungul vieţii.

      Astfel, în conformitate cu prevederile art. 330, educaţia formală este definită drept învăţarea organizată şi structurată, care se realizează într-un cadru instituţionalizat şi se fundamentează pe o proiectare didactică explicită.


      Învăţarea nonformală este definită ca învăţarea integrată în cadrul unor activităţi planificate, cu obiective de învăţare, care nu urmează în mod explicit un curriculum şi poate diferi ca durată.


      Învăţarea informală este rezultatul unor activităţi zilnice legate de muncă, mediul familial, timpul liber şi nu este organizată sau structurată din punct de vedere al obiectivelor, duratei sau sprijinului pentru învăţare.

WhatsApp chat