Autoritati contractate

Codul de conduită in achiziții publice

 Avem legi, avem norme de aplicare ale acestora, avem autorităţi cu rol de
consiliere metodologică, de supraveghere şi control a procesului de achiziţie publică
şi în mod firesc se naşte întrebarea: de ce mai este necesar să se elaboreze şi un cod etic ?

Pentru că :

 • procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică oferă o serie de
  oportunităţi pentru dezvoltarea unor comportamente necorespunzătoare, parte
  dintre ele fiind susceptibile a fi considerate acte de corupţie,
  şi pentru că : … 

<< Citește documentul pentru a afla mai multe >>

Strategia Natională de Achiziții Publice

Prezenta strategie este un document care propune acțiuni ce definesc politica Guvernului cuprivire la reformarea sistemului național de achiziții publice în perioada 2015-2020.

Ce reprezintă ?

 • dezvoltarea strategiei reprezintă o etapă crucială în vederea reformării sistemului românesc de achiziții publice, deoarece stabilește o viziune comună, într-un moment cheie. … 

<< Citește documentul pentru a afla mai multe >>

Informații utile modificări legislative – ANAP

Bine de știut!

 • se preia jurisprudența Curții de Justiție a UE pe
  cooperarea orizontală între autoritățile contractante şi
  atribuirile „in-house”.. … 

Află și că :

 • sunt încurajate asocierile de autorităţi
  contractante pentru a derula proceduri de atribuire a
  contractelor de achiziţii publice în comun (chiar şi
  pentru a depune spre finanţare şi a realiza în comun
  proiecte de interes local/regional).: … 

<< Citește documentul pentru a afla mai multe >>

Legislatie in Domeniul Achizitii Publice

WhatsApp chat